Kaartsets (boek in doos met kaarten)

De Lichtmeesters Healing Cards

De Lichtmeesters Healing Cards zijn doorgegeven boodschappen van de Lichtmeesters – ... > Meer

Dolfijnen – boodschappen vol licht

Dolfijnen zijn boodschappers van de nieuwe tijd. Ze leiden je naar de trilling van gemak en ... > Meer

De Nieuwe Aarde-frequenties

Verken spelenderwijs de energieën van het nieuwe tijdperk

De Aarde en de mensheid zijn bezig met een evolutionaire sprong van een driedimensionaal naar ... > Meer

KIBA-kaarten

Mooie momenten van inspiratie & bewustzijn

Met de KIBA-kaarten kom je weer in contact met wie je werkelijk bent, met je ziel, met je ... > Meer

Coach je ziel naar wijsheid

Inzicht krijgen in de realiteit van ieder moment

Spiritualiteit beleven en bewust leven kunnen in essentie worden herleid tot drie pijlers: de ... > Meer